Audyt bezpieczeństwa firmy i rodziny

Potrzeby dotyczące bezpieczeństwa są coraz większe, odnoszą się do bardziej zaawansowanych systemów technicznych, a także - szerzej niż dotychczas - dotyczą kwestii organizacji przedsiębiorstw.