Usługi detektywistyczne

Detektywistyka to dziedzina bardzo trudna i skomplikowana wymagająca od prowadzącego ukierunkowanego wykształcenia jak również wieloletniego doświadczenia zawodowego. Codzienne życie to nie film - choć niejednokrotnie pisze ono scenariusze bardziej zaskakujące od tych scenicznych. Detektyw to specjalista próbujący pomóc Ci w rozwiązaniu Twojego problemu poprzez:

 • jego obiektywną ocenę,
 • konsultacje i doradztwo,
 • przeprowadzenie stosownych działań indywidualnych bądź zespołowych w sprawie - uwzględniając wykorzystanie specjalistów różnych dziedzin.

Chcąc skorzystać z pomocy detektywa musisz liczyć się z koniecznością bezpośredniego spotkania. Jedynie szczegółowa ocena przyjmowanego zlecenia daje podstawę do stwierdzenia czy jest ono wykonalne, jaki czas będzie potrzebny do jego realizacji, jakie siły i środki należy zaangażować by osiągnąć przewidywany efekt.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą usług.
Nasze biuro detektywistyczne działa na terenie całej Polski i poza jej granicami od roku 2005.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, na podstawie wpisu do rejestru działalności detektywistycznej MSWiA.

Pomogliśmy już wielu naszym Klientom w rozwiązaniu ich problemów. Współpracujemy z najlepszymi adwokatami i radcami prawnymi, którzy mogą służyć Państwu profesjonalnymi poradami. Jeśli więc macie Państwo problemy rodzinne lub biznesowe polecamy nasze usługi.
Nasze ceny skalkulowane są rozsądnie i uwzględniają zarówno zaangażowanie sił i środków biura detektywistycznego, jak również możliwości naszych Klientów.

Gwarantujemy profesjonalizm i 100% dyskrecji.

 

Oferta

Biuro detektywistyczne wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowe i angażuje sztab specjalistów do rozwiązania Państwa problemów.

Dajemy Państwu gwarancję rzetelności, profesjonalizmu i całkowitej dyskrecji. Detektyw podejmując zadanie kieruje się specyficzną sytuacją danego Klienta, jego wymogami i dobrem jego sprawy.

 

SPRAWY RODZINNE:

 • obserwacja,
 • wywiad środowiskowy,
 • ujawnienie majątku ukrytego,
 • ujawnienie źródeł dochodu,
 • ustalenie kontaktów osobistych,
 • zbieranie dokumentacji w sprawach rozwodowych,
 • ustalenie ojcostwa.

 

POSZUKIWANIA:

 • osób zaginionych,
 • osób ukrywających się,
 • poszukiwania majątku,
 • ustalenie miejsca zamieszkania,
 • ustalenie miejsca pracy.

 

WYWIAD GOSPODARCZY:

 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji,
 • badanie przeszłości firm,
 • zbieranie opinii o kontrahencie,
 • sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, w tym weryfikacja stanu majątkowego oraz kondycji finansowej,
 • ocena wiarygodności składanych dokumentów,
 • ujawnienie majątku ukrytego,
 • ustalenie sytuacji prawnej kontrahentów,
 • sprawdzenie wiarygodności kredytobiorców.

 

EKSPERTYZY KRYMINALISTYCZNE:

 • badania dokumentów,
 • badania daktyloskopijne,
 • badania z dziedziny informatyki, internetu, oprogramowania i systemów komputerowych,
 • badania fonoskopijne,
 • badania fizykochemiczne,
 • badania z dziedziny rachunkowości, księgowości i finansów,
 • badania DNA i inne badania biologiczne,
 • identyfikacja pojazdów i inne badania mechanoskopijne,
 • badania wypadków drogowych,
 • badania fotografii specjalistycznej, nagrań specjalistycznych AV; cyfrowej obróbki obrazu i identyfikacji zapisu magnetowidowego (ocena systemu i autentyczności zapisu, ustalenie ewentualnej ilości kopii, identyfikacja antropologiczna osób utrwalonych na taśmie, wykonywanie tzw. stop klatek z dowodowej taśmy),
 • sporządzenie portretu pamięciowego,
 • badania wariograficzne,
 • badania z zakresu osmologii,
 • badania z dziedziny pożarów i wybuchów,
 • badania w sprawach o usiłowanie wyłudzenia od towarzystw ubezpieczeniowych, odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych.

 

OSZUSTWA:

 • ustalenie dowodów świadczących o uzyskiwaniu fikcyjnych zwolnień lekarskich,
 • udowadnianie ujawnienia tajemnic (np: firmy),
 • weryfikowanie autentyczności szkód zgłaszanych do firm ubezpieczeniowych,
 • wykrywanie oszustw matrymonialnych,
 • zbieranie dowodów świadczących o bezprawnym wykorzystywaniu znaków i nazw towarowych.

 

INFORMACJE PERSONALNE:

 • zbieranie informacji personalnych,
 • identyfikacja osób,
 • ocena wiarygodności,
 • ustalenie stanu majątkowego,
 • zbieranie opinii na temat danej osoby w miejscu zamieszkania (w pracy),
 • analiza przeszłości zawodowej.

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. W ramach naszych usług proponujemy Państwu pełną obsługę prawną.
Cały proces windykacji składa się z IV etapów:

 • czynności przedsądowe,
 • postępowanie sądowe,
 • postępowanie polubowne posądowe,
 • postępowanie egzekucyjne.

 

OCHRONA OSOBISTA:

Doradztwo, ochrona osobista i audyt bezpieczeństwa antyterrorystycznego obiektów. Moje doświadczenie jest gwarancją Twojego spokoju.
Nie czujesz się pewnie? Martwisz się o swoje bezpieczeństwo? Chcesz, aby ktoś pomógł Ci zadbać o najbliższych? Pamiętaj - rozmowa nic nie kosztuje! Sprawdź, w czym mogę Ci pomóc.

 

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA FIRMY I RODZINY:

Dynamiczny rozwój organizacji biznesowych stawia przed nimi wciąż nowe wyzwania. Firmy stają się coraz bardziej rozbudowane, dysponują majątkiem olbrzymiej wartości.

Tym samym potrzeby dotyczące bezpieczeństwa są coraz większe, odnoszą się do bardziej zaawansowanych systemów technicznych, a także - szerzej niż dotychczas - dotyczą kwestii organizacji przedsiębiorstw.

Wzrost zaawansowania środków bezpieczeństwa, zwłaszcza systemów zabezpieczeń technicznych, wiąże się z jednej strony ze wzrostem wartości chronionych zasobów, z drugiej zaś jest odpowiedzią na postępujące zaawansowanie środowisk przestępczych i doskonalenie przez nie technik stosowanych w czasie dokonywania czynów zabronionych. Stosowanie w systemach bezpieczeństwa bardziej zaawansowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych związane jest także z większymi nakładami ponoszonymi przez organizacje. Zwiększenie wydatków na inwestycje w bezpieczeństwo, jako jeden z elementów determinujących konkurencyjność firm, wiąże się z potrzebą ich kontroli oraz optymalizacji. Wszystko to powoduje, że sprawne zarządzanie przedsiębiorstwami staje się niezbędnym elementem bytu organizacji biznesowych. Również kwestie bezpieczeństwa, w związku z ich coraz większym znaczeniem i coraz większym stopniem skomplikowania, wymagają tworzenia struktur zarządzających.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI:

 • przeciwdziałanie inwigilacji,
 • dokonanie sprawdzeń anty-podsłuchowych,
 • doradztwo techniczne.

 

BADANIA ANTYPODSŁUCHOWE:

Spróbujcie Państwo przypomnieć sobie, jak często mówicie: "to nie jest rozmowa na telefon", "pójdźmy porozmawiać tam, gdzie nikt nas nie słyszy", "ciszej - ściany mają uszy". Jak często ściszacie głos do szeptu, włączacie głośno radio, czy wreszcie rozglądacie się podejrzliwie po ścianach nowo wynajętego biura lub mieszkania?
Być może jest to efekt nadmiernej nerwowości czy też przykrych doświadczeń. Ale też - zwłaszcza ostatnio - znajdować to może uzasadnienie w rozpoznaniu bezkompromisowych metod walki konkurencyjnej czy też w zasadnych podejrzeniach, że staliście się Państwo obiektem czyjegoś szczególnego zainteresowania.

 

BADANIA DNA:

Badania DNA stają się coraz bardziej popularne i rośnie świadomość społeczna na temat ich przydatności w wielu sytuacjach życiowych przy jednoczesnej prostocie ich wykonywania.
Powszechność stosowania tego typu badań wiąże się przede wszystkim z ich niebywałą wiarygodnością i jednoznacznością wyników, żadna inna metoda nie daje 100% odpowiedzi.
DNA jest charakterystyczne dla każdej osoby i nie ma możliwości pomyłki lub dwóch takich samych kodów genetycznych (z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych).

Badanie genetyczne BIURO DETEKTYWISTYCZNE przeprowadza w takich szczególnych przypadkach jak:

 • ustalenie ojcostwa lub pokrewieństwa,
 • ustalenie ojcostwa po śmierci domniemanego ojca,
 • identyfikacja osób na podstawie materiałów mikrośladowych.