Usługi dla biznesu

Usługi świadczone przez nas dla biznesu:

 • sprawdzanie wiarygodności osób, firm oraz informacji,
 • zbieranie informacji w sprawach karnych,
 • zbieranie informacji w sprawach karnych-skarbowych,
 • ustalanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych do towarzystw ubezpieczeniowych,
 • ustalanie bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiącej tajemnicę handlową,
 • sprawdzenie poszczególnych pomieszczeń w celu wykrycia kanałów wypływu informacji przy pomocy elektronicznych, specjalistycznych urządzeń pomiarowych (wykrywanie podsłuchów),
 • montaż specjalistycznych urządzeń do ochrony pomieszczeń przed wypływem informacji,
 • wypożyczenie dyskretnej telewizji przemysłowej (wykrywanie kradzieży dokonywanych przez personel firmy),
 • analiza wiarygodności firm współpracujących,
 • ochrona interesów firm,
 • analiza lojalności i wiarygodności pracowników,
 • weryfikacja dokumentów,
 • poszukiwania mienia.